מונחים בסיסיים

עובי דופן - מדידה בין חלקו הפנימי לחלקו החיצוני של הצינור

קוטר חיצוני - הינו הקוטר המקסימלי בחלק ברחב ביותר של הצינור ונמדד מהחלקים החיצונים.

ישר בין כיפופים - במקרה ונדרש כחלק מעיבוד הצינור לבצע יותר מכיפוף אחד, יש להגדיר ישר בין כיפופים הנמדד מסוף כיפוף ראשון עד תחילת כיפוף שני.

קו כיפוף מרכזי - רדיוס לאור הציר הניטרלי של הצינור רדיוס זה יישאר קבוע לארוך הכיפוף או ערגול הצינור

זוית כיפוף - נמדדת בחלק החיצוני של הכיפוף