מחלקת ייצור

מחלקת הייצור בכל כיפוף  מופעלת על ידי צוות מקצועי ובעל ניסיון רב שנים.
המחלקה אחראית על כלל הייצור משלב חומר הגלם ועד אריזה סופית תוך עמידה בנהלים, זמני אספקה ודרישות מחלקת ההנדסה.