עיבודי קצה

עיבודי קצה הינו אחד מתחומי ההתמחות בכל כיפוף.

מפעלנו נותן שירותי עיבודי קצה כתחום משלים לכיפוף וערגול מתכות מסוגים, גדלים וצורות שונות.

יכולות המחלקה: הפשלות, הפשלות כפולות, סגירות, הרחבות, חריטות, ביד, לחיצות, גרונג, הצרות, הברזות, הברגות ניסורים מיוחדים ועוד.