תחומים נוספים

כל כיפוף מתמחה במספר תחומים נוספים לרבות הרכבות, ריתוך, בדיקות לחץ, עיבוד שבבי ועוד.
בנוסף ליכולות ותחומי ההתמחות במפעלנו חברת כל כיפוף מייצרת מכלולים שלמים ב- TURN KEY תוך שימוש בקבלני משנה המקצועיים ביותר, בליווי ביקורת קפדנית עליה אחראית מחלקת הבטחת האיכות.